Wijzigingen reglementen 2017

05-12-2016 19:38

Op deze pagina kunt u de gedeeltelijke wijzigingen in de reglementen vinden voor het wedstrijdseizoen 2017.

De volledige reglementen zullen volgend jaar bekend worden.

Nadac Hoopers Nederland