Privacy Policy (AVG)

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die NADAC Hoopers Nederland (hierna NHN)  verwerkt van haar cursisten, deelnemers of andere ge├»nteresseerden.

Als je deelneemt aan een opleiding, cursus of wedstrijd bij NHN, of om een andere reden persoonsgegevens aan NHN verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: NADAC Hoopers Nederland, Laanzichtstraat 6 3031 VE Rotterdam, 0107854959 , KvK 40347067. De ledenbeheer/eigenaar is bereikbaar via nadachoopersnederland@gmail.com

2. Welke gegevens verwerkt NHN en voor welk doel

2.1 In het kader van de inschrijving voor deelname aan een cursus en/of workshop (of aanvraag wedstrijdlicentie) worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: a) voor- en achternaam b) adresgegevens eventueel postadres c) telefoonnummer, e-mailadres,

2.2 NHN verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over de opleiding/workshop of wedstrijdlicentie en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van NHN;
c) je naam wordt gebruikt om betalingen, van de opleiding, workshops, cursussen of licenties, bestellingen en afgenomen diensten af te wikkelen.

2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met NHN en je te informeren over de ontwikkelingen van NHN.

E-mail berichtgeving (opt-out):

NHN kan je naam en e-mailadres gebruiken om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over je inschrijving bij NHN te sturen. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens voor de mailing van de nieuwsbrieven maakt NHN gebruik van diensten van derden, de zogenaamde bewerker. Met de bewerker hebben wij een bewerkersovereenkomst.

3. Bewaartermijnen

NHN verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft NHN passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

5.1 Via de ledenadministratie van NHN kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. NHN zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2 Als je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3 Als je klachten hebt over de wijze waarop NHN je persoonsgegevens verwerkt of je
verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met de ledenadministratie.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan
nadachoopersnederland@gmail.com

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij
adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.