Instructeurs dagopleiding

Ben je al instructeur en wil je graag Nadac Hoopers aan je cursusaanbod toevoegen?
Dan is er de mogelijkheid tot het volgen van een speciale, uitgebreide dagopleiding voor Instructeurs.
 
 
Je krijgt tijdens deze dagopleiding voldoende basiskennis mee om Nadac Hoopers workshops te gaan geven en/of deze sport als cursus aan te bieden.
Tijdens de opleiding wordt ingegaan op de verschillende aanleer methoden en het aanleren van diverse lichaams en stemcommando's, gebruik van basisopzetjes en het uitzetten van parcoursen en nog veel meer.
 
Dit gebeurt op een voor de honden, positieve manier van aanleren, waarbij ze zelf moeten nadenken.
Er wordt daarbij gebruik gemaakt van voer/ of spelbeloningen, maar ook aanleren met de clicker behoort tot de mogelijkheden.
 
Er wordt gekeken hoe alle honden met minimale belasting deze sport veilig kunnen beoefenen.
Ook wordt in de cursus ingegaan op het aanleren van Nadac Hoopers aan honden met fysieke problemen (dit in samenwerking met een osteopaat), zodat door aanpassingen ook deze honden van de sport kunnen genieten.
 
Wilt u Hoopers intrigeren in uw bestaande Agility training? In de cursus wordt daar ook aandacht aan besteed.
 
De opleiding wordt gegeven door instructeurs die al ruime ervaring hebben met de Nadac Hoopers.
 
Door het volgen van de opleiding krijgt u een vermelding op de website en een certificaat, waarmee wordt aangetoond dat u over voldoende basiskennis beschikt van Nadac Hoopers.
 
Meerdere keren per jaar komen er vervolgdagen (zie onder), waar u aan kunt deelnemen om zodoende op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen, vervolgcursussen kan aanbieden aan uw cursisten en hun te begeleiden naar gevorderde klassen. Ook kunt u tijdens deze dagen ervaringen uitwisselen met andere Nadac Hoopers instructeurs.
 
 

Waar, Wanneer en Prijs

De opleidingen worden op dit moment alleen nog in Rotterdam gegeven.
Locatie: HSV De Oase
 
De dag begint om 10.00 uur en duurt tot +/- 15.30 uur.
 
De prijs van de gehele dag is € 80,00.
dit is inclusief, koffie/thee, een lunch, een handleiding over alle besproken onderdelen,  een stappenplan voor lessen en workshops en een certificaat van deelname.
Ook wordt u op de website vermeld waardoor mensen weten dat degene die de cursus of workshop geeft over voldoende basiskennis van Nadac Hoopers beschikt.
 
De data voor de dagopleidingen worden bekend gemaakt via de Nieuwsbrief en op de website.
 
 
Opleidingen 2018
Vrijdag 30 maart 2018 Basis opleiding Nadac Hoopers. VOL
Vrijdag 11 mei 2018 Basis opleiding Nadac Hoopers. VOL
Vrijdag 24 augustus 2018 Basis opleiding Nadac Hoopers. VOL
Vrijdag 7 september 2018 Basis opleiding Nadac Hoopers. VOL
Vrijdag 21 september 2018 Basis opleiding Nadac Hoopers VOL
 
Binnenkort nieuwe data voor 2019.

 

 

Dagopleiding gevorderden A

Je hebt de Instructeurs opleiding beginners gevolgd en wilt nu verder om je cursisten te begeleiden in steeds moeilijker te lopen parcoursen, basis onderdelen verscherpen en je lessen creatief houden.
Dan kan je meedoen aan de vervolgopleiding van Nadac Hoopers Nederland.
 
Meerdere malen per jaar worden er naast de beginners opleiding ook vervolgopleidingen gegeven voor instructeurs die de beginners basis opleidingen hebben gevolgd. 
 
Tijdens deze dagopleiding wordt o.a.aandacht besteed aan het lesgeven aan gevorderde combinatie, opzetten van parcoursen,  parcours voorbeelden , creatief de lessen indelen zodat het leuk blijft voor hond en eigenaar en ervaringen uitwisselen met andere Nadac Hoopers instructeurs. Verder ook uitgebreid aandacht voor de basisoefeningen en lichaam -en stem aanwijzingen + een vervolg lessenplan.
 
Dit vanzelfsprekend weer tijdens en geheel verzorgde dag waar theorie en praktijk afgewisseld worden, de innerlijke mens voorzien wordt van koffie/thee plus wat lekkers, een goed verzorgde lunch en je krijgt weer een rijk gevulde goodiebag en aanvullende handleiding op de basismap mee.
 
Als je de vervolgopleiding  hebt gevolgd, wordt dit op de website d.m .v.een aantekening achter uw gegevens vermeld.

 

Waar, Wanneer en Prijs

De dagen worden op dit moment alleen nog in Rotterdam gegeven.

Locatie: HSV De Oase

 

De dag begint om 10.00 uur en duurt tot +/- 15.30 uur.

 

De prijs van de gehele opleiding is € 80,00. 

dit is inclusief, koffie/thee, een lunch, een aanvullende handleiding op de basismap,  een stappenplan voor de vervolglessen en een certificaat.

Op de website wordt een aantekening achter uw gegevens verplaatst, waaruit blijkt dat u de bijscholing heeft gevolgd.

 

De data voor deze dagen worden bekend gemaakt via de speciale FB groep voor gecertifceerde NHN instructeurs en op de website.

 

 

Opleidingen 2018:

Vrijdag 20 april 2018 Gevorderden A opleiding Nadac Hoopers. VOL
Vrijdag 22 juni 2018 Gevorderden A opleiding Nadac Hoopers. VOL
Vrijdag 16 november 2018 Gevorderden A opleiding Nadac Hoopers VOL
 
Binnenkort nieuwe data voor 2019
 
 

Opleiding Beginners Plus en Gevorderden Plus

Deze opleidingen zijn voor instructeurs die de beginners en/of gevorderden A opleiding hebben gevolgd.   

De beginners plus + kan gevolgd worden na de beginners basis opleiding en bestaat uit twee modules:

A. In deze module wordt ingegaan op het lesgeven in de praktijk. Je geeft die dag les aan "groene" cursisten, gekeken wordt tegen welke problemen je aanloopt. Wat gaat goed? Waar gaat het fout? En hoe los je het op?

De module duurt +/- 4 uur en je volgt deze dag ZONDER eigen hond.

Als je deze dag zelf een "groene" cursist mee brengt (in overleg), krijg je korting op het cursusgeld.

B. Tijdens deze module gaan we aan de slag met beginners parcoursen, ontwerpen, uitzetten en daarna zelf uitproberen.

Deze module duurt ook +/- 4 uur en je volgt deze dag MET eigen hond.

 

De gevorderden plus + kan gevolgd worden na de gevorderden A opleiding bestaat uit twee modules:

A. Ontwerpen van parcoursen, uitzetten en bespreken, aan de hand van beeldmateriaal analyseren van praktijkvoorbeelden, dit zijn enkele onderwerpen die aan bod komen deze dag.

De module duurt +/- 4 uur en je volgt deze dag ZONDER hond.

B. Grondwerk, "foundation",  uitbreiden afstanden, je gaat ermee aan de slag in de praktijk d.m.v. korte trainingsparcoursen.

Deze module duurt ook +/- 4 uur en je volgt deze dag MET eigen hond.

 

Waar, wanneer, prijs?

De dagen worden op dit moment alleen nog in Rotterdam gegeven.
 

Locatie: HSV De Oase

De dag begint om 9.30 uur en duurt tot +/- 13.30 uur.

De prijs voor elke module is € 50,00. 

dit is inclusief, koffie/thee + wat lekkers, een hand-out voor in de basis map,  en een deelcertificaat

 

De module's mogen in willekeurige volgorde worden gevolgd, na het volgen van beiden, ontvang je het certificaat behorende bij de beginners plus of gevorderden plus.

 

De data voor deze dagen worden bekend gemaakt via de speciale FB groep voor gecertifceerde NHN instructeurs en op de website.

Opleidingen 2018:

Vrijdag 8 juni 2018 Module B gevorderden plus+ opleiding (try-out). VOL
Vrijdag 6 juli 2018 Module B gevorderden + opleiding.                         VOL
 
Binnenkort nieuwe data voor 2019
 

Voorwaarden Instructeursopleiding

 
  • U bent al (gediplomeerd) instructeur.
  • U geeft les volgens een positieve lesmethode.
  • De instructeurs basis beginners opleiding hebben gevolgd (alleen voor de vervolgopleidingen).
  •  
  • Inschrijving wordt pas definitief na betaling.
  • De opleiding wordt gevolgd MET eigen hond. ( uitgezonderd de module's A van de beginners plus en gevorderden plus opleidingen
  • Annulering kan tot 4 weken voor aanvang, daarna worden kosten in rekening gebracht.
  • (tot 4 weken, 100% restitutie, tot 3 weken , 75% restitutie, tot 2 weken, 50% restitutie, tot 1 week 25% restitutie, daarna geen restitutie mogelijk)
  • Alle documenten uitgereikt op de workshop vallen onder het copyright van Nadac-Hoopers Nederland (registratie BBI april 2014) en mogen niet overgenomen worden zonder toestemming en bronvermelding.